Paranoja prema novinarima ,pogoršanje medijske slobode ,u Mostaru održana kampanja sa anketom

 

       0bjava : Miljenko Džidić Cibos / o3. o5. Srijeda 2o17.god.  u  14:o6h

       E--mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

        B i H  65. , Hrvatska  74. ,Srbija  66. po  istraživanju  Reportera bez granica .

        PARAN0JA  PREMA  N0VINARIMA , U  M0STARU  0DRŽANA  KAMPANJA '' GRAĐANI  i  N0VINARI  U  B0RBI  ZA  ISTINU '' 

        SVJETSKI  DAN  SL0B0DE  MEDIJA : obilježavanje  počelo  od  3. svibnja 1993 .godine  /PR0GLAS  GLAVNE  SKUPŠTINE  Ujedinjenih Nacija 

 

Fotografija Portal Reporter M365.com.Fotografija Portal Reporter M365.com.

Fotografija Portal Reporter M365.com.

 

SL0B0DA Medija :B i H na poziciji 65 ,Hrvatska 74 . , na poziciji 66 je Srbije ..po istraživanju medijske slobode u regiji .

Prvih pet pozicija na osnovu stanja medijskih sloboda zauzimaju Norveška, Švedska, Finska, Danska i Holandija..!

 

Osnovna prepreka slobodnom radu medija u BiH politička ovisnost. To smatra 52,6 posto ispitanih građana u Bosni i Hercegovini. Za 46 posto ispitanika glavna prepreka medijskim slobodama u BiH je financijska ovisnost..!

Situacija je “veoma ozbiljna” u 72 države, uključujući Rusiju, Indiju i Kinu....!

 

Podaci organizacije Freedom House otkrivaju da medijska sloboda postoji u samo 13 posto država na svijetu, a 45 posto ih uopće nema slobodu medija. Najveći pad slobode medija bilježe Poljska, Mađarska i Turska...!

Povodom 03. maja/svibnja - Svjetskog dana slobode medija u 9 bh. gradova uspješno je realizovana kampanja „Građani i novinari zajedno u borbi za istinu“.....!

 

Svjetski dan slobode medija obilježava se svake godine 3. maja od 1993. godine kada ga je proglasila Glavna skupština Ujedinjenih naroda.

 

Cilj obilježavanja tog dana, koji okuplja medijske profesionalce koji potom procjenjuju stanje slobode medija i raspravljaju o mogućnostima za rješavanje brojnih izazova, jest podizanje svijesti o važnosti medijskih sloboda i njezinih temeljnih načela.

Svjetski dan se obilježava na godišnjicu Windhoeške deklaracije, izjave o principima slobodnih medija koju su sastavila skupina afričkih novinara 1991. godine u Windhoeku, u Namibiji, s jedinstvenom vizijom – zaštititi temeljna prava slobodnog tiska.

 

U Mostaru je tim provedena ''ANKETA '' ,koju su organizirali Marica Ćavara ,studentica novinarstva na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru ,sa kolegicama Ines Đurković Tomić , te sa Jelenom Borović .
Kako rekoše , bilo je to potrebito uraditi -- organizirati , kako bi se građani Mostara upoznali o stanju o slobodi medijskog ozračja u gradu , BiH , i šire .
Kampanja nazivnika '' Građani i novinari u borbi za istinu '' , po stavu našeg specijal fotoReportera prošla uspješno , organizirina u pozitivi časti i slave Svjetskog dana slobode medija .


''U borbi za istinu , glave podignute i uspravno ka svome cilju , ČESTITKE kolegicama i kolegama u ovom slabo plaćenom poslu ..ali poslom koji se radi dobrom voljom i čistim srcem ..'' --> redakcija  portala .

 

     REP0RTERm365.com..........  i    n a    Facebook  !

 

 

 

 

Top