VIC P0 VIC , ŽIVIŠ ŽIV0T !

VIC- Vicevi za ugodan dan !

M0STAR , 01. 08. 2015. !

SIN  PITA  MAJKU  :''MAMA  ŠT0  SE  RADI  ,S AUT0M K0JI  SE  VIŠE  NE  M0ŽE  V0ZITI ..?!

'' E  SINE  0NDA  GA  NETK0  PR0DA  TV0ME  TATI ''  !!

J o š  jedan  ,vrijedan , o  malom  Ivici  !

Pita  učiteljica  malog  Ivicu : * Zašto  svakog  dana  kasniš  sa  dolaskom  u  školu  ..??

'' Pa  moja  draga  učiteljice  nekih  100  metara  od  škole  postavljen  je  znak  '' USP0RI  , ŠK0LA ''  !

Reporter M365   !

 

Top