O NAMA

REP0RTER M365.C0M , JE  ZABAVAN INFORMATIVNI SP0RT P0RTAL !

IZV0R  AKTUALN0 ZANIMLJIVIH  VIJESTI  IZ M0STARA ,B i H , SVIJETA .

SL0GAN  REP0RTERA  JE ''U CENTRU VIJESTI - SA ISTIN0M '' !

P0RTAL REP0RTER M365.C0M  , JE KRENU0  SA  RAD0M  U 2015.g.  ,

SA  P0TENCIJAL0M  DA  ČITATELJIMA  ŽURN0  PREZENTIRA ,NAJN0VIJE INF0RMACIJE ,

IZ  M0STARA , BiH , SVIJETA . !M0STAR ,2015 . godina !

P0SJETI0CI  0V0G  P0RTALA  SU  0S0BE  0D  7  D0  77  G0DINA !

Top