Dina dr Nenadić :uspješna akcija darivanja krvi u Ekonomskoj školi ,daruj krv--spasi nekome život,velik odaziv učenika i djelatnika škole

 

         0bjava : Miljenko Džidić  Cibos / o9. o5. Utorak 2o17.  u  13:44h

         E--mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          EK0N0MSKA ŠK0LA  U  M0STARU  D0MAĆIN  USPJEŠNE  HUMANE  NAKANE  DARIVANJA  KRVI 

          DINA DR NENADIĆ : D0BAR  0DAZIV  UČENIKA I DJELATNIKA ŠK0LE , PRIKUPLJEN  VEĆI  BR0J  D0ZA  KRVI  

          MLADI  LJUDI  EDUCIRANI  U  NAZIVNIKU  HUMAN0G ČINA '' DARUJ KRV -- SPASI  NEK0ME  ŽIV0T ''

 

Fotografija Portal Reporter M365.com.Fotografija Portal Reporter M365.com.

Fotografija Portal Reporter M365.com.Fotografija Portal Reporter M365.com.

Fotografija Portal Reporter M365.com.Fotografija Transfuzijski centar        SKB Mostar.

 

 Ekonomska škola '' J. Martinovića '' u humanoj nakani darivanja krvi .

Učenici i djelatnici škole danas su se odazvali humanoj akciji darivanja krvi i uz suradnju sa Transfuzijskim Centrom SKB Mostar , uspješno proveli još jedan ljudski potez u nazivniku '' Daruj Krv -- jedna KAP može promijeniti sve '' !
* Sve je prošle bez problema , imali smo uspješnu akciju , zahvaljujemo se na susretljivosti djelatnika i učenika škole -- koji su u značaju važnosti humanog čina došli i pomogli da se obavi uspješno ova časna misija .
Nakon liječničkog pregleda , veći broj nazočnih je zadovoljio tražene zdravstvene 
uvjete i mogli su dati krv , tako da smo u d v a sata provedena u prostoru škole i dodatno educirali mlade ljude , što znači dati krv, što znači nekome spasiti život ..a hvala i vama što ste popratili našu akciju ..i odlazimo sretni sa prikupljenim dozama krvi 
koje će se upotrijebiti za liječenje pacijenata u SKB Mostar ..'' -- kazala je Dina dr Nenadić u kraćem obraćanju za naš portal,po završetku akcije , i dodala -- uputila ''poziv '' da u slijedu dragovoljnog ozračja može se doći u prostor Transfuzijskog centra SKB Mostar na Bijelom brijegu , i dati krv , jer će sa svojim postupkom spasiti nekome život .
Redakcija portala :

    REP0RTERm365.com .................i  na  Facebook  !

 

 

Top