Protokol suradnje potpisan u trokutu sportske note Sportskog saveza grada Mostara ,Sveučilišta i Univerziteta u Mostaru

 

                0bjava : M.Džidić Cibos / 28.o4. Petak 2o17.  u  13:44h

                E--mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                PR0T0K0L  SURADNJE  IZMEĐU UREDA  SP0RT saveza Grada Mostara , SVEUČILIŠTA Mostar  i  UNIVERZITETA ''Džemal Bijedić ''

Fotografija Portal Reporter M365.com.Fotografija Portal Reporter M365.com.

Fotografija Portal Reporter M365.com.Fotografija Portal Reporter M365.com.

U prostorijama Sportskog saveza Grada Mostara u petak je potpisan Protokol o suradnji između Sportskog saveza Grada Mostara, Univerziteta 'Džemal Bijedić' i Sveučilišta Mostar.

Protokol su potpisali predsjednik Sportskog saveza Grada Mostara Hasan Šišić, rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Sead Pašić i prorektor za nastavu Sveučilišta u Mostaru Vojo Višekruna.

Protokolom je predviđeno djelovanje na promociji i organizaciji masovnog sporta, školskog sporta i sporta studenata, priprema mladih perspektivnih sportaša i izgradnja, obnova te održavanje sportskih objekata.

- Danas smo ovdje kako bi u naš program uvrstili još jednu izuzetno kvalitetnu aktivnost, posebno oko organiziranja sportskih igara i natjecanja. Sportski savez će na ovaj način u program uvrstiti i studenske sportske događaje, pored već postojećih u srednjim i osnovnim školama i vrtićima te dogaajima s djecom s posebnim potrebama - rekao je Šišić.

Glavna savjetnica gradonačelnika Mostara Radmila Komadina naglasila je kako je Sportski savez od velikog značaja za Grad Mostar.

- Potpisivanjem memoranduma s visokoobrazovanim institucijama, Sportski savez daje jednu novu 'notu' što se tiče aktivnosti promocije sporta među mladim ljudima i studentima - dodala je Komadina.   

- Potpisivanje protokola s Sportskim savezom je unaprjeđenje suradnje - ocijenio je rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Sead Pašić, dodavši kako se sada otvara mogućnost za traženjefinancijskih izvora i iz europskih fondova.

  - Ovim protokolom je praktično omogućeno da se organizacijski bolje posložimo, a daje mogućnost da Sportski savez s pojedinim sveučilišnim organizacijskim jedinicama sklapa odgovarajuće dogovore na konkretnim realizacijama – dodao je prorektor za nastavu Sveučilišta u Mostaru Vojo Višekruna.

 

      ReporterM365.com ........../ preuzeto sa stranice  Prvi.Tv

       

 

 

 

 

Top