Neradni dani u Federaciji BiH su 1. i 2. svibanj

 

           0bjava : V. I . / 29. o4. Subota 2o17.  u  o8:35h

           E--mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            FEDERACIJA BiH : NERADNI DANI  1. ( Ponedjeljak )   i   2.  ( Utorak )  svibanj  2o17. god .

Fotografija Portal Reporter M365.com.Fotografija Portal Reporter M365.com.

Fotografija Portal Reporter M365.com.Fotografija Portal Reporter M365.com.

 

Zakonom o praznicima („Službeni list RBiH“, br. 2/92 i 13/94), određeno je da se Prvi maj, Praznik rada obilježava 1. i 2. maja, podsjećaju iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

S tim u vezi, ponedjeljak i utorak, 1. i 2. maj 2017. godine, su neradni dani, a tim danima državni organi, preduzeća i druge pravne osobe ne rade, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

 

       REP0RTERm365.com........i    na   Facebook !

 

 

 

 

 

 

 

Top