Dan žalosti u Mostaru i HN Županiji 16.svibnja ,Utorak je dan za posljednji ispraćaj

 

         0bjava : I .V. / 15. o5. Ponedjeljak 2o17. u  13:18h

 

         DAN  ŽAL0STI  16. SVIBNJA , POSLJEDNJI  ISPRAĆAJ  I  K0MEM0RACIJA / UT0RAK -- 0DLUKA  NA IZVANREDN0J  SJEDNICI VLADE HNŽ 

         U  SLIJEDU  0DLUKE  NA  VLADIN  I  GRADSKI  TR0ŠAK  IDE  P0SLJEDNJI  ISPRAĆAJ  I  UK0P  TRAGIČN0  STRADALIH  0S0BA 

          P0DSJETNIK : ZRAK0PL0VNA  NESREĆA  NA  P0DRUČJU  M0STARA  ,0D  13. SVIBNJA  (SUB0TA , U  PODNEVNIM  SATIMA ) 2017. godine 

          P0GINUL0 5 0S0BA / Lana i Luka  Lovrić , Arman  Hadžiomerović, Ivan Karačić -- Pilot i M.Sipović ,TR0JE  DJECE  ,PIL0T  I  MLAĐI  MUŠKARAC 

 

Fotografija Portal Reporter M365.com.Fotografija Portal Reporter M365.com.

  Komemoracija  za  poginule  je  u  HD H.S.Kosača  16.o5./Utorak ,   sa  početkom  u  12:3oh ..!

 Zbog teške zrakoplovne nesreće koja se dogodila 13. svibnja 2017. godine na području Mostara, a u kojoj je smrtno stradalo pet osoba, Vlada Hercegovačko – neretvanske županije je na današnjoj izvanrednoj sjednici donijela Odluku da se utorak, 16. svibnja 2017. godine proglasi Danom žalosti na području Hercegovačko – neretvanske županije.

Dan žalosti bit će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja na zgradi Vlade, zgradama jedinica lokalne samouprave, javnih poduzeća i ustanova, kojima je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i na objektima mjesnih zajednica i drugih institucija na području Hercegovačko – neretvanske županije.

Elektronički i drugi mediji na području Županije, kao i organizatori kulturno – umjetničkih i športskih manifestacija dužni su svoje sadržaje prilagoditi Danu žalosti.

Vlada je, također, usvojila Zaključak kako će zajedno s Gradom Mostarom preuzeti troškove ispraćaja i ukopa stradalih u ovoj teškoj nesreći..... !!

      REP0RTERm365.com ......... i  na  Facebook !

 

 

 

 

 

 

         

Top